Weihai Xiangshuihe bridge

Weihai Xiangshuihe River Bridge - Li Chun award winners 2018-2019

Weihai Xiangshuihe River bridge(图1)