Fujian Yongan-Wuping highway

Fujian Yongan-Wuping highway(图1)