Shaanxi Wuqi-huachi highway

Shaanxi Wuqi-huachi highway(图1)