Yunnan Tengchong-Longchuan highway

Yunnan Tengchong-Longchuan highway(图1)